Блок настава

Календар блок наставе у школској 2021/2022

Календар блок наставе у школској 2019/2020

Правилници

ПОСЛОВНИК О РАДУ НВ СШ 2018

ПОСЛОВНИК О РАДУ СР СШ 2018

ПОСЛОВНИК УП СШ 2018

ПОСЛОВНИК ШО СШ 2018

ПРАВИЛА ПОНАШАЊА СШ 2018

ПРАВИЛНИ ДОЗ СШ 2018

ПРАВИЛНИК О БЕЗБЕДНОСТИ СШ

ПРАВИЛНИК О ВДОУ СШ 2019

ПРАВИЛНИК О ПОХВАЉИВАЊУ УЧЕНИКА СШ 2019

ПРАВИЛНИК О РЕГУЛИСАЊУ ИЗОСТАНАКА СШ 2018

Стручно усавршавање

Збирни извештај

Упитник за уцеснике предавања, презентација, радионица, квизова

Извештај са угледног цаса СЛУШАЛАЦ

Извештај са угледног часа РЕАЛИЗАТОР

СУ – потврда школе – директор

Списак присутних

Списак присутних – образац

Потврда о присуству наставника

Најава угледних часа

Најава огледних часова

Лични план професионалног развоја

Извештај на крају првог полугодишта

Формулар за стручно усавршавање – досије

Евалуациони лист за наставнике – угледни час

Евалуациони лист за наставнике – огледни час

Документ о вредновању

Стручно усавршавање – сви обрасци – download

Електро група

Теме за завршни испит 2018/2019 – Електроинсталатер

Упутство за полагање завршног испита