На основу предлога МПНТР-а, наша школа је изабрала комбиновани начин рада, који подразумева поделу одељења на две групе. Једна група ученика похађа наставу у школи пре подне, док ће друга група наставу пратити online. Групе ће се смењивати на седмичном нивоу. У одељењима која одређеног дана имају само вежбе тог дана долазе обе групе сваке […]