Поштовани ученици, родитељи и наставници, Одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школе, почевши од понедељка, 28. фебруара, утврђен је први модел организације образовно-васпитног рада – настава и учење у школи кроз непосредан рад.        Од понедељка, 21. фебруара  организован је превоз ученика путника из правца, Купузиште–Брза Паланка и Подвршка. Сатница и […]

Поштовани ученици, родитељи и наставници, Одлуком Тима за праћење и координисање примене превентивних мера у раду школе, почевши од понедељка, 21. фебруара, утврђен је први модел организације образовно-васпитног рада – настава и учење у школи кроз непосредан рад.           Првог  наставног дана понедељак, 21. фебруар, сви ученици одељења по разредима, долазе у школу, изузев одељења […]