РОСЕ пројекат је пројекат инициран од српске гимназије ”Доситеј Обрадовић из Темишвара. Протокол о сарадњи потписан је још 24. 11. 2017.г. између Теоретске гимназије ”Доситеј Обрадовић” из Темишвара у Румунији и Средње школе ”Свети Сава” из Кладова. У марту 2021. године протокол је обновљен и поново потписан због прoмене назива Средње школе у Кладову. Пројекат […]

Наш колега, Марко Груичић, самостални педагоски саветник при МПНТР-а, је одржао предавање на тему,, УВОЂЕЊЕ У ПОСАО НАСТАВНИКА, ВАСПИТАЧА И СТРУЧНОГ САРАДНИКА”. Ово корисно излагање је првенствено намењено наставницима приправницима, да би се што боље упознали са задацима и циљевима свог занимања. Како написати наставну припрему, одржати и вредновати наставни час, постигнућа ученика, побољшати начин […]

У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, Влада Републике Србије (Министарство просвете, науке и технолошког развоја) донелa је одлуку да све средње школе у Републици Србији, у седмици од 08. од 12. марта образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, којим се омогућава квалитетно учење и континуирано праћење напредовања ученика. […]