Оперативне планове за седмицу слати педагогу првог дана у седмици за текућу седмицу. Наставници верске наставе и грађанског васпитања према постојећем распореду треба да одреде термине за реализацију часова у радној недељи. Обавестити ученике о распореду, сатници и начину реализације часова на даљину (сајт школе и мејлова ученика или групног мејла одељења). Одељенске старешине треба […]