Дана 25.9.2021.године у нашој Школи одржан је семинар ,, Примена индивидуализоване, програмиране, програмске и егземпларне наставе у школи” у извођењу Школе креативних вештина, водитеља Бојана Грујића. Циљ семинара је био да се учесници упознају са овим врстама наставе на један дивергентан начин. Семинар је оцењен као веома успешан и користан за наставнике у наставном процесу.

Поштовани ученици, родитељи,  наставници      Обавештавамо Вас да је Тим за праћење о координирање примене превентивних мера у раду школа, на петом састанку одржаном 23.09.2021.године, у складу са одликама и закључцима Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 и стручним упуством за организацију образовно-васпитног рада у средњим школама Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело […]

Поштовани ученици, родитељи,  наставници      Обавештавамо Вас да је Тим за праћење о координирање примене превентивних мера у раду школа, на четвртом састанку одржаном 16.09.2021.године, у складу са одликама и закључцима Кризног штаба за сузбијање заразне болести Covid-19 и стручним упуством за организацију образовно-васпитног рада у средњим школама Министарство просвете, науке и технолошког развоја донело […]