Обавештење о закљученом уговору – ел. енергија

Обавештење о закљученом уговору – лож уље

Обавештење о закљученом уговору за превоз ученика

Одлука о додели уговора за превоз ученика

Одлука о додели уговора – лож уље

Одлука о додели уговора – електрична енергија

Измена конкурсне документације за превоз ученика

Обавештење о продужењу рока за достављање понуда за превоз ученика

Позив за достављање понуда за набавку електричне енергије

Конкурсна документација за набавку електричне енергије

Позив за достављање понуда за превоз ученика

Конкурсна документација за превоз ученика

Позив за достављање понуда – лож уље

Конкурсна документација – лож уље

Одлука о додели уговора 12.11.2019. год

Конкурсна документација Северна Италија 2019

Позив за прикупљање понуда

Обавештење о обустави поступка ЈНМВ Бр. 3/19

Обавештење о зкључењу уговора – лож уље

Обавештење о закључењу уговора – струја

Одлука о додели уговора ЈНМВ електричне енергије

Одлука о додели уговора за лож уље 01-2019

Захтев за додатно појашњење конкурсне документације

Одговор ЈНМВ

Позив за доставу понуда – електрична енергија

Конкурсна документација – електрична енергија 2019

Позив за доставу понуда – лож уље

Конкурсна документација – лож уље 2019

План јавних набавки за 2019. годину

Обавештење о закључењу уговора – 02.02.2018.

Одлука о додели уговора у поступку ЈНМВ – 19.01.2018.

Позив за подношење понуда – 10.01.2018.

Конкурсна документација СШ “Свети Сава” Кладово – 2018