РОСЕ пројекат је пројекат инициран од српске гимназије ”Доситеј Обрадовић из Темишвара. Протокол о сарадњи потписан је још 24. 11. 2017.г. између Теоретске гимназије ”Доситеј Обрадовић” из Темишвара у Румунији и Средње школе ”Свети Сава” из Кладова. У марту 2021. године протокол је обновљен и поново потписан због прoмене назива Средње школе у Кладову. Пројекат […]

У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, Влада Републике Србије (Министарство просвете, науке и технолошког развоја) донелa је одлуку да све средње школе у Републици Србији, у седмици од 08. од 12. марта образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, којим се омогућава квалитетно учење и континуирано праћење напредовања ученика. […]

Асоцијација Лазарус реализује пројекат “Једрење на  Дунаву”, CB007.2.13.076, који суфинансира Европска унија кроз Програм прекограничне сарадње Интеррег-ИПА Бугарска-Србија 2014 – 2020. У оквиру реализације пројекта, удружење организује петодневни камп за обуку у једрењу на језеру Рабиша, Видински округ, Бугарска у периоду од 29.07.2020. до 02.08.2020. У обуци ће учествовати професионални инструктори, једриличари и спасиоци. Камп је бесплатан за све учеснике. Сви трошкови превоза, хране, смештаја и […]