У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, Влада Републике Србије (Министарство просвете, науке и технолошког развоја) донелa је одлуку да све средње школе у Републици Србији, у седмици од 08. од 12. марта образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, којим се омогућава квалитетно учење и континуирано праћење напредовања ученика. […]

Prilog 1_Operativni plana rada nastavnika – download Prilog 4_ Organizovanje nastave na daljinu za ucenike u podrsci – download Оперативни планови рада наставника, по наставним предметима на недељном нивоу обухватају податке о програмским садржајима који се реализују кроз наставу на даљину и начинима комуникације и праћења. Образац оперативног плана наставника, по наставним предметима је сачинило […]