Prilog 1_Operativni plana rada nastavnika – download Prilog 4_ Organizovanje nastave na daljinu za ucenike u podrsci – download Оперативни планови рада наставника, по наставним предметима на недељном нивоу обухватају податке о програмским садржајима који се реализују кроз наставу на даљину и начинима комуникације и праћења. Образац оперативног плана наставника, по наставним предметима је сачинило […]