Настава од 08.03.2021. год.


У складу са препорукама Кризног штаба са седнице одржане 5. марта 2021. године, Влада Републике Србије (Министарство просвете, науке и технолошког развоја) донелa је одлуку да све средње школе у Републици Србији, у седмици од 08од 12. марта образовно-васпитни рад оствариваће се путем наставе на даљину, којим се омогућава квалитетно учење и континуирано праћење напредовања ученика.

Обавезе одељењских стрешина:

Да употреби све постојеће канале комуникације са циљем неодложног обавештавања ученика и њихових родитеља о начину остваривања наставе у наредној седмици,  и да ће све информације у вези организације рада школе бити  објављене на и wеб сајту школе.

Организација наставе и подршка ученицима:

– Коришћење школске платформе Е-настава  као изабраног система за управљање учењем, заједно са другим платформама и  системима за управљање учењем и алатима који обезбеђују комуникацију (Гоогле учионица, Гоогле Меет), а такође  и путем размене порука (Вибер групе).

– Наставници су у обавези да  припреме  наставне материјале, тестове и задатке, реализују  садржаје наставних јединица и тема, остваре одговарајући   приступ  у раду и  комуникацију са ученицима

– Приликом реализације часова придржавати се већ постојећег распореда часова

– За ученике који долазе из породица ниског социо-економског статуса, као и све остале ученике којима нису на располагању електронски видови комуникације и други савремени комуникациони ресурси, и којима као школа не можемо обезбедити подршку у виду одговарајућих уређаја за учешће у настави на даљину, потребно је обезбедити наставне материјале у папирној форми, начин преузимања  и  начин достављана повратне  информације наставнику.

– Ако су часови блок наставаи практичне наставе у блоку предвиђени у периоду од 08. – 12. марта, њихова реализација се помера   за прву недељу након завршетка  наставе на даљину.

Реализација писмених провера:

– Настава на даљину треба да омогући континуирано праћење и оцењивање ученичких постигнућа (формативно и сумативно) коришћењем савремене информационо-комуникационе технологије. Код свих метода оцењивања треба инсистирати на битним садржајима и активностима то јест на онима који су кључни за остваривање исхода наставних предмета. 

– Обзиром да је период наставе на даљину орочен (за сад на једну недељу) писмене провере померите и одржите их након повратка у школу на непосредну наставу, с тим да се води рачуна о равномерном распореду писмених и контролних провера. 

Евиденција  образовно-васпитног рада:

Евиденција образовно-васпитног рада остварује се тако што се у дневник, према утврђеном распореду часова, уносе реализоване наставне јединице, са напоменом о начину реализације (облик комуникације са ученицима и канал комуникације). По потреби извршите промене  оперативних планова за месец март у периоду од 08.03. У евиденцији присуства ученика треба евидентирати оне ученике који нису учествовали у раду на часу путем наставе на даљину.

Приликом повратка на непосредну наставу у школу долази група која је требала бити од понедељка 08. марта (време проведено на онлине настави не рачунамо у ротацију група).

Период важења донетих мера:

У континуитету ће се пратити епидемиолошка ситуација, на основу чега ће бити донете одлуке за организацији рада школа у наредном периоду. 

Овим путем апелујем на све запослене у школи да и ван школе поштују прописане епидемиолошке мере и доследно примењују све мере заштите,  са жељом  очувања  доброг здравља.


Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *