За ученике (учење на даљину)

ПРВА ГОДИНА

ДРУГА ГОДИНА

ТРЕЋА ГОДИНА

ЧЕТВРТА ГОДИНА


За наставнике (додавање садржаја)

ДОДАЈ САДРЖАЈ

ГРУПНИ МЕЈЛОВИ ОДЕЉЕЊА


Видео упутства

Е настава – додавање садржаја (за наставнике)


Е настава – како преузети садржај (за ученике)