Оперативне планове за седмицу слати педагогу првог дана у седмици за текућу седмицу. Наставници верске наставе и грађанског васпитања према постојећем распореду треба да одреде термине за реализацију часова у радној недељи. Обавестити ученике о распореду, сатници и начину реализације часова на даљину (сајт школе и мејлова ученика или групног мејла одељења). Одељенске старешине треба […]

У складу са Одлуком Владе Републике Србије, о проглашењу ванредног стања на целој територији Републике Србије, због тренутне епидемиолошке ситуације у земљи, привремено је обустављен непосредни образовно васпитни рад у школи. У циљу остваривања права ученика на образовање, Министарство просвете, науке и технолошког развоја припремио је Оперативни план за наставак рада школа у отежаним условима, […]

Prilog 1_Operativni plana rada nastavnika – download Prilog 4_ Organizovanje nastave na daljinu za ucenike u podrsci – download Оперативни планови рада наставника, по наставним предметима на недељном нивоу обухватају податке о програмским садржајима који се реализују кроз наставу на даљину и начинима комуникације и праћења. Образац оперативног плана наставника, по наставним предметима је сачинило […]